Splošna pravila in pogoji uporabe mojeprvodelo.com

 1. Uvodne določbe

Spletno mesto mojeprvodelo.com upravlja Styria digital marketplaces, spletni marketing in spletno oglaševanje, d.o.o. (v nadaljevanju »upravljavec«). Za uporabo spletnega mesta mojeprvodelo.com se mora uporabnik strinjati s temi Splošnimi pravili in pogoji uporabe mojeprvodelo.com (v nadaljevanju »splošni pogoji). Splošni pogoji so občasno posodobljeni, o čemer bodo uporabniki obveščeni preko elektronske pošte, ki so jo posredovali ob uporabi funkcionalnosti na spletnem mestu. Ti splošni pogoji veljajo do njihovega preklica ali objave novih.

Spletno mesto mojeprvodelo.com ponuja obvestila, nasvete in funkcionalnosti, ki so namenjene predvsem prvim iskalcem zaposlitve. Upravljavec se bo prizadeval za pravilnost, koristnost in ažurnost vsebin objavljenih na portalu, vendar ne prevzema odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi pregledovanja vsebin in uporabe portala.

Upravljavec spletnega mesta mojeprvodelo.com vsem obiskovalcem in uporabnikom nudi strokovno in tehnično pomoč uporabe spletnega mesta. Dosegljivi smo od ponedeljka do petka med 8.00 in 16.00 (razen v času dela prostih dni).

Upravljavec si prizadeva, da so vsebine in storitve portala dostopne za uporabo vse dni na leto, 24 ur na dan, razen kadar gre za krajše ustavitve zaradi tehničnih razlogov. Upravljavec si pridržuje pravico, da kadarkoli, iz kateregakoli razloga in za kakršnokoli obdobje, brez predhodnega obvestila prekine delovanje portala, če meni, da je to potrebno.

Vsak uporabnik z uporabo spletnega mesta mojeprvodelo.com sprejema te splošne pogoje in prevzema vso odgovornost, v primeru njihovih kršitev in zlorabe.

 1. Zbiranje, obdelava, uporaba in varovanje osebnih podatkov

Uporabnik lahko spletno stran mojeprvodelo.com pregleduje brezplačno brez navedbe osebnih podatkov. Za pregledovanje določenih vsebin in uporabo vseh funkcionalnosti pa uporabnik prostovoljno vnese svoje osebne podatke. S posredovanjem osebnih podatkov je uporabnik seznanjen z ravnanjem z osebnimi podatki ter soglaša s temi splošnimi pogoji in izrecno dovoljuje upravljavcu osebnih podatkov, da obdeluje in hrani osebne podatke do njegovega preklica. Podatki o uporabniku se obdelujejo in hranijo na način in v roku s specifičnim ter legitimnim namenom. Upravljavec osebnih podatkov ne bo posredoval nepooblaščenim ali tretjim osebam, v kolikor ni za to pridobil izrecnega soglasja.

Upravljavec se zavezuje, da bo osebne podatke uporabljal samo za namen, za katerega so bili zbrani. Upravljavec jamči za zasebnost osebnih podatkov in z njimi ravna v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2).

Upravljavec osebnih podatkov je družba Styria digital marketplaces, d.o.o., Verovškova ulica 55. Uporabnik lahko od upravljavca osebnih podatkov kadarkoli zahteva vpogled, dopolnitev, popravek ali trajni izbris svojih osebnih podatkov.

 1. Pravice in obveznosti uporabnika

Funkcionalnosti, za katere je potrebno posredovati svoje osebne podatke, lahko uporabljajo samo osebe starejše od 16. let. Ob posredovanju podatkov se uporabnik mora seznaniti z Obvestilom o zasebnosti.

 1. Povezave do drugih spletnih strani
  Na spletnem mestu mojeprvodelo.com se lahko nahajajo povezave do zunanjih spletnih strani, kjer je možna uporaba storitev zunanjih spletnih strani. Za ogledovanje vsebin in uporabo storitev takšnih spletnih strani, morate soglašati z njihovimi pravili in pogoji uporabe. Storitve na zunanjih spletnih straneh se lahko zaračunavajo. Na trenutno in prihodnje oblikovanje in na vsebine povezanih strani ter na upoštevanje pravnih določil glede varstva osebnih podatkov s strani upravljavca zunanjih spletnih strani nimamo nikakršnega vpliva.
 2. Uporaba vsebin portala mojeprvodelo.com in avtorske pravice
  Vsebine objavljene na spletnem portalu mojeprvodelo.com so avtorsko pravno zaščitene. Vsako kopiranje, distribuiranje, spreminjanje, tiskanje ali razširjanje vsebin spletnega mesta mojeprvodelo.com je brez predhodnega pisnega dovoljenja upravljavca oziroma avtorja vsebin strogo prepovedano. Prav tako ni dovoljeno vključevanje vsebin mojeprvodelo.com v drugo spletno stran brez predhodnega dovoljenja upravljavca. Vsebine je dovoljeno pregledovati in uporabljati izključno za zasebne namene, če ni drugače opredeljeno v teh splošnih pogojih ali veljavni zakonodaji. Upravljavec dovoljujejo pregledovanje vsebin na spletnem portalu vsem obiskovalcem v skladu s temi splošnimi pogoji, v kolikor obiskovalec ne krši avtorskih pravic upravljavca.
 3. Omejitev odgovornosti
  Upravljavec in njegovi lastniki ne odgovarjajo za kakršnokoli posredno ali neposredno škodo, ki bi nastala zaradi nepravilne uporabe oz. nezmožnosti uporabe spletnega mesta mojeprvedelo.com, zaradi zaupanja v vsebino portala, tehnične neustreznosti programske in strojne opreme ali neznanja in nespretnosti uporabnika oz. naročnika. Upravljavec in njegovi lastniki ne odgovarjajo za slabo delovanje ali nedelovanje portala zaradi motenj ali nedelovanja internetnega omrežja med uporabnikom in upravljavcem; motnje delovanja portala, ki so posledica višje sile; pozno, pomanjkljivo dostavo ali ne dostavo elektronskih sporočil.
 4. Namestitev piškotkov
  Namestitev piškotkov na spletnem mestu mojeprvodelo.com je urejena v skladu z  Zakonom o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št. 109/2012; »ZEKom-1«), ki upošteva Direktivo o zasebnosti in elektronskih komunikacijah (2002/58/ES). Upravljavec spletnega mesta bo shranjeval ali pridobival dostop do podatkov, shranjenih v terminalski opremi uporabnika  pod pogojem, da je uporabnik v to privolil. Pred tem je uporabnik jasno in izčrpno obveščen  o upravljavcu in namenih obdelave teh podatkov. Soglasje uporabnika, ki je podano svobodno in izraža njegovo voljo, upravljavec spletnega mesta pridobi preden se piškotek namesti oziroma se zberejo podatki uporabnika; na podlagi obvestitve uporabnika o pošiljanju in namenu piškotka. Uporabnik je na spletnem mestu mojeprvodelo.com obveščen, katere informacije se nameravajo shraniti v piškotku, s kakšnim namenom in kakšno je obdobje veljavnosti piškotka, ki ga bo sprejel. Uporabnik je seznanjen, da bo piškotek ponudniku oglaševanja omogočal zbiranje podatkov o obiskovanju drugih spletnih mest, prikazanih oglasov, ipd., uporabniku je podana razlaga o piškotku ter njegovi uporabi ter informacija o poteku spremljanja preko piškotkov. Odločitev o sprejemu piškotka je na strani uporabnika. Za uporabnikov sprejem  piškotka se šteje jasna privolitev (označitev), ki jo uporabnik lahko poda ob uporabi spletnega mesta mojeprvodelo.com ali z jasno izraženim konkludentnim dejanjem. Dejstvo, da je uporabnik sprejel piškotek, se šteje kot veljavno soglasje tudi za poznejše zbiranje podatkov, ki izhaja iz tega piškotka. Obiskovalci spletnega mesta lahko upravljajo nameščanje in odstranjevanje piškotkov preko svojega brskalnika. Upravljavec spletnega mesta bo obiskovalce obvestil o tem, da poteka spremljanje preko piškotkov.

Več o piškotkih na mojeprvodelo.com.

 1. Končne določbe
  Upravljavec  spletnega mesta mojeprvodelo.com si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli spremeni te splošne pogoje spletnega mesta mojeprvodelo.com. Vsi podatki o upravljavcu spletnega mesta so dostopni na mojeprvodelo.com. Če je ali postane posamezno določilo v teh Pravilih in pogojih neveljavno ali neizvršljivo, takšno določilo ne vpliva na veljavnost in izvršljivost preostalih določil. Upravljavec si bo prizadeval neveljavno ali neizvršljivo določilo nadomestiti z novim, ki odraža namen prvotnega določila.

 

V primeru spora v zvezi z uporabo spletnega mesta mojeprvodelo.com, ki ga ne bi bilo mogoče rešiti sporazumno, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Upravljavec spletnega mesta mojeprvodelo.com:
Styria digital marketplaces, spletni marketing in spletno oglaševanje, d.o.o.
Verovškova ulica 55, 1000 Ljubljana (ID DDV 58257551)

Ljubljana, 10. 08. 2023